BEYLƏQANIM

12:49 13-04-2022 1562

Gözəl yaratmışdır səni Allahım,

Doğma yurdum, mənim torpağım.

Cərciz uyuduğu ziyarətgahım,

Mənim doğma yurdum, ulu Beyləqan.

 

Arzumdur ucalsın nurlu həyatın,

Qəlblərə  ruh versin sənin amalın.

Artır yaraşığın, hüsnü-camalın,

Mənim doğma yurdum, ulu Beyləqan.

 

Şəhidlər abidəsi ucalıb burda,

Heydər parkı yaraşıqdı bu yurda.

Qazanır günbəgün şöhrət, uğur da,

Mənim doğma yurdum, ulu Beyləqan.

 

Mücirəddinin var, var adın-sanın,

Dünyaya yayılıb şöhrətin, şanın,

Dilbər guşəsisən Azərbaycanın,

Mənim doğma yurdum, ulu Beyləqan.

 

Bu yurdda ərləri sən salamladın,

Səslənir  hər yanda bil məğrur adın.

Parlayacaq adın-sanın, zamanın,

Mənim doğma yurdum, ulu Beyləqan.

Vüqar Beyləqani, Vüqar Ayaz oğlu Qasımov.