Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının  icrası nəticəsində geniş abadlıq-quruculuq işləri görüldü

14:54 01-08-2022 1114

      Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2004-cü ildən bəri davamlı olaraq regionların hərtərəfli inkişafına yönəldilmiş dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Burada əsas məqsəd regionların sosial-iqtisadi inkişafı, qeyri-neft sahələrinin, o  cümlədən emal sənayesinin, xidmət və digər infrastruktur obyektlərin, məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, eləcə də yoxsulluğun aradan qaldırılmasıdır.  Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004-2008, 2008-2014,  2014-2018 və 2019-2023-cü illər üzrə dövlət proqramları ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, iqtisadi sabitliyin təmin olunması, regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılması, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin icrası və bunun nəticəsi olaraq, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsində müstəsna rol oynamışdır.

      “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”na əsasən aqrar sahənin strateji və ölkəyə valyuta gətirən pambıqçılıq, tütünçülük, meyvəçilik, tərəvəzçilik, baramaçılıq və s. sahələrdə yeni yaradılan iş yerlərinin sayına və ümumiməhsul buraxılışının həcminin artırılmasına görə yüksək göstəriciyə malik sahələrdən biridir.      Möhtərəm Prezidentimizin ölkənin göstərilən istiqamətlərdə potensialından maksimum şəkildə səmərəli istifadə olunması hesabına, bir tərəfdən kənd yerlərində əhalinin məşğulluğunun və gəlir əldə etmək imkanlarının təmin olunması, digər tərəfdən isə ölkənin ixrac potensialının gücləndirilməsi başlıca vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda, bu vəzifənin reallaşdırılması üçün konkret dövlət dəstəyi göstərilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən hazırlanmış dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi ölkəmizdə aqrar sektorun dinamik inkişafı üçün münbit zəmin yaratmışdır. Bu sahədə köklü dəyişikliklər baş verib, yeni iqtisadi və mülkiyyət münasibətləri formalaşmışdır. İdarə etmədə səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması üçün elecron kənd təsərrüfatı sistemi tətbiq edilməkdədir. Qeyd etmək istərdim ki, müstəqilliyinin bərpa olunduğu dövrdən, xüsusilə 1993-cü ildən dinamik inkişafla səciyyələnən proseslər kontekstində  Azərbaycan dünyaya yeni dövlətçilik modelini tanıtdırmağa nail oldu. 
      Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət, ölkəmizi dünyanın ən sürətlə inkişaf edən dövlətinə çevirmişdir. Bu istiqamətdə əldə olunan uğurlar Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməkdədir. Məhz bunun nəticəsidir ki, ölkəmiz regionun lideri, dünyanın isə söz sahibi olan dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların xarici ölkələrə ixrac imkanlarının genişləndirilməsi üçün mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Beləliklə, dövlət proqramı sayəsində həyata keçirilən bütün bu tədbirlər Azərbaycan Respublikasını dünya miqyasında stabil, dayanıqlı inkişaf dinamikasına malik ölkə kimi tanıtmış, dövlətlərin ən yüksək beynəlxalq iqtisadi meyarları təyin edən qurumlarının reytinqində yüksək mövqelər tutmuş və beynəlxalq donorların və investorların ölkəyə marağı xeyli artmışdır. Bütün bunların və digər fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq,bu gün Azərbaycan dünyanın siyasi və iqtisadi həyatında öz imzasını qoymuş bir dövlətdir.

 Müşfiq Səfərov,

Yeni Azərbaycan Partiyası

Beyləqan rayon təşkilatının sədri